Program kongresa

SESIJA 2. Reforme katastra i povijest

(voditeljica: Anka Lisec, zamjenik: Hrvoje Tomić)

Rinaldo Paar, Miodrag Roić i Zdravko Kapović25 godina od prvoga hrvatskoga kongresa o katastru – što se promijenilo?
Jelena Unger i Mirjana ZovkoPoboljšanje katastarskih podataka
Dominik Dujnić i Mirjana ZovkoKatastarski plan – nekad i danas
Eleonora Stefanovska, Zorančo Mukanov i Tatjana Cenova MitrevskaModeran Katastar nekretnina u Republici Sjevernoj Makedoniji – kratka povijest i razvoj
Ratko Medan, Baldo Stančić, Krešimir Babić i Tomislav DebeljakGeodetska škola u izobrazbi stručnjaka za rad u sustavima upravljanja zemljištem

SESIJA 5. Izmjere i obrada podataka

(voditelj: Boško Pribičević, zamjenik: Mario Mađer)

Ivan Lesko i Franjo Lesko Nastavak poslova na uspostavi katastra nekretnina u u Federaciji BiH 
Doris Pivac, Miodrag Roić i Josip Križanović Projekti katastarskih reizmjera u Hrvatskoj 2018. – 2020. 
Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić-Ivić, Miodrag Roić, Rinaldo Paar i Josip ŠiškoOdržavanje podataka katastra izmjerom fotogrametrijskom “Structure-from-Motion” metodom?
Rinaldo Paar, Hrvoje Sertić, Fabijan Ravlić i Hrvoje TomićDetermining the influence of flight height and UA sensors on the achieved quality of the obtained DOF plan for cadastral survey purposes
Karlo Kević i Miodrag RoićPodaci službenih upisnika potrebni za gospodarenje sveučilišnim prostornim resursima 

SESIJA 6. Katastar infrastrukture / 3D katastar

(voditelj: Vlado Cetl, zamjenik: Saša Vranić)

Nikola Vučić i Damir ŠantekKatastar infrastrukture kao podrška 5G mrežama
Boris Blagonić, Vlado Cetl, Danko Markovinović i Josip LisjakPristup održivom upravljanju i razvoju evidencija komunalne infrastrukture 
Slavko Vukadinović, Franjo Ambroš i Perica MihaljevićEtažna parcelacija (E parcelacija) 
Karlo Ćosić, Viktor Mihoković i Luka ZalovićPrikupljanje podataka o zgradama i drugim građevinama GeoSLAM ručnim laserskim skenerom u svrhu katastarske izmjere
Stjepan Miletić, Filip Pavelić i Matija Furman Provođenje katastarskih izmjera u područjima posebnih pravnih režima 

SESIJA 7. Upravljanje zemljištem

(voditelj: Siniša Mastelić-Ivić, zamjenik: Boris Blagonić)

Josip Šimić, Marinko Požega, Ilija Ćaćić i Jelena JurišićUpravljanje zemljišnim podacima Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra 
Vesna Škare OžboltHrvatske zemljišne knjige i standardi EU 
Tatjana Cenova Mitrevska, Zorančo Mukanov i Eleonora StefanovskaDevelopment of the Property Market in the Republic of North Macedonia – the Role of the Agency for Real Estate Cadastre
Marina Pešun, Ksenija Pešun i Josip MikšikPogled na katastar očima aktivnih sudionika promjena 
Stjepan Miletić i Monika FriščićAnaliza stanja liderstva u Državnoj geodetskoj upravi i Katastru grada Zagreba