Petak, 1.4.

Preliminarni! program VII. hrvatskog kongresa o katastru

Srijeda, 30.3.


Četvrtak, 31.3.


Sesija 1: DGU

Sesija 2: Reforme katastra i povijest

Sesija 3: GEOF

Petak, 1.4.


Sesija 4: HKOIG

Sesija 5: Izmjere i obrada podataka

Sesija 6: Katastar infrastrukture / 3D katastar

Sesija 7: Upravljanje zemljištem

Subota, 2.4.